FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE:

Gramina s.r.o.

So sídlom Na balotách 12, 044 13 Valaliky, Slovensko

IČO: 50519590

DIČ: 2120356821

IČ DPH: SK2120356821

Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.39984/V

BANKOVÉ SPOJENIE

SK54 7500 0000 0040 2381 6609

ČSOB

KONTAKTY

Email: info@mojmedik.sk

Mob.: 00421 948 064 006

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU:

Gramina s.r.o.

Na balotách 12, 044 13 Valaliky, Slovensko

INÉ:

Kontaktný formulár: Zákaznícka podpora

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95


Top